कुल प्रमाणीकृत प्रशिक्षित हितग्राही: 193968  190512 
 अन्य योजनाओं से कुल प्रशिक्षित हितग्राही: 137  NA 
 SDI योजना से प्रशिक्षित हितग्राही: 92665  NA 
 कुल पंजीकृत हितग्राही: 368677  358924 
 कुल पंजीकृत TCA हितग्राही: 326801  321775 
 कुल पंजीकृत DCA हितग्राही: 37887  37146 
 कुल स्वयंस्पोनसर DCA हितग्राही: 3989  NA 
 कुल पंजीकृत VTP: 2445  NA 
 SDI योजना से कुल पंजीकृत VTP: 13  NA 
 कुल पंजीकृत Assessing Body: 30  NA 
 कुल पंजीकृत स्पोंसर: 901  NA 
 कुल पंजीकृत सेक्टर: 79  NA 
 कुल पंजीकृत कोर्स: 646  NA 
कुल नियोक्ता : 590  NA 

ग्राफ

usemap
Login
यूज़र आईडी:
पासवर्ड:
Forgot Password

फोटो गैलरी

193968  कुल प्रमाणीकृत प्रशिक्षित हितग्राही:
368677  कुल पंजीकृत हितग्राही:
2445  कुल पंजीकृत VTP:
646  कुल पंजीकृत कोर्स: